Cừ tràm đường kính gốc D>=10 – d>=4,0

Giá: Liên hệ