Cừ tràm D80 dài 4m. Bán cừ tràm giá rẻ Hiệp Phát

24,000

Quy cách: Cừ tràm D80 dài 4m là loại có cừ tràm có đường kính gốc lớn hơn hoặc bằng 8cm, đường kính ngọn lớn hơn hoặc bằng 3,5, chiều dài thân cây 4m.