Bán tấm phên tre kích thước 45cmx1,8m

Giá: Liên hệ